Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești

Sat Păulești, Calea Unirii, nr 182

Archive for the month “martie, 2021”

Asociația părinților

De ce ne dorim să înființăm o asociație  a părinților? Pentru a contribui la un învățământ de calitate  în grădinițele și școlile arondate Școlii Gimnaziale ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești, în folosul copiilor. Prin statutul ce va fi adoptat, asociația va deveni o organizație neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, funcționând ca persoană juridică. Scopul ei va fi de a constitui un sprijin pentru Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești în realizarea programului de învățământ și a obiectivelor curriculare și extracurriculare, ridicarea continuă a nivelului instructiv-educativ, întreținerea, îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale, ajutorarea copiilor ale căror familii au venituri modeste, ori sunt lipsite de venituri.

Între obiectivele Asociației noastre se înscriu: asigurarea resurselor financiare și stabilirea modalităților de atingere a scopului propus; cunoașterea cerințelor procesului didactic și identificarea modalităților prin care contribuim la satisfacerea lor; sprijinirea conducerii școlii și a membrilor corpului didactic în atingerea obiectivelor pe care și le propun, în folosul unui mediu educațional cât mai bun pentru copii. De asemenea, datorită Asociației Păurinților pot fi organizate  cursuri pentru limbi moderne, informatica, sport, dans, musică, pictură, etc.

Asociația își propune să susțină, să modernizeze, să eficientizeze, să crească eficacitatea și calitatea învățământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în interesul copiilor din grădinițele și școlilor păuleștene de stat, să atingă și să utilizeze, în condițiile legii, a diverse surse de finanțare inclusiv redirecționarea a 2% din impozit, contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări, pe bază de proiecte cu surse de finanțare interne și externe,să mobilizeze părinţii în susţinerea materială şi logistică a Grădiniței ,,Curcubeul Magic’’ Cocoșești, Grădinița cu Program Normal Găgeni, Grădinița Păulești, Școala Gimnazială ,,Vlad Mușatescu’’ Găgeni, Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești.

Înscrierea în clasa pregătitoare 2021-2022

În Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu’’ Comuna Păulești va exista în anul școlar 2021-2022 o clasă pregătitoare, cu 25 de locuri, iar la Școala Gimnazială ,,Vlad Mușatescu’’ Găgeni- o clasă pregătitoare, cu 10 locuri
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
– Copia şi originalul certificatului de naştere al copilului
– Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal – Părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotarârii judecatoreşti definitive, din care rezultă modul în care se exercită autoritatea parintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.
– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (Concret, este nevoie de evaluarea psihosomatică doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița și pentru cei care acum s-au întors în țară și vor înscrierea în clasa pregătitoare. Cei mici care au făcut grădinița și sunt în această grupă de vârstă se vor înscrie la școală pe baza unei recomandări eliberate de grădiniță. )
– cererea tip de înscriere
Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul școlii la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal vrea înscrierea copilului.
În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite școlii și declarația-tip pe proprie răspundere (este în Anexa nr. 5 a metodologiei), cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, precum și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare dacă cel mic va împlini 6 ani după 1 septembrie 2021 și nu a parcurs grădinița sau a revenit din străinătate acum.
Următorul pas al înscrierii la școală este validarea cererii-tip de înscriere, care este obligatorie și se face la școala la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice. Validarea constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte
Dacă cererea-tip de înscriere și documentele justificative sunt depuse direct la școală, atunci verificarea și validarea datelor introduse se face în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform unei programări realizate de către școală
PROGRAM DE COMPLETARE SI VALIDARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
29 MARTIE – 28 APRILIE 2021 ZILNIC, ÎN INTERVALUL ORAR 8,00-16,00 (LUNI-VINERI).
ÎN ZILELE IN CARE AU LOC EVALUARILE NAŢIONALE 29,30 MARTIE 2021 şi 20, 21, 22 APRILIE 2021 ÎNSCRIERILE ȘI VALIDĂRILE SE FAC ÎN INTRVALUL ORAR 13,00-16,00
Părinții/tutorii copiilor sunt rugați să se programeze pentru înscriere/validare la numărul de telefon 0244224301anexa-1-metodologie-inscriere-invatamant-primar-2021_2022
Descarcă

Ordinul Ministrului Educației cu nr 3300/2021 cu privire la aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului național pilot de tip școală după școală pentru elevii până la clasa a VIII-a, inclusiv

Navigare în articole