Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești

Sat Păulești, Calea Unirii, nr 182

Archive for the month “iunie, 2020”

În conformitate cu art. 14 (a) din OMEC nr 4267/18.05.2020 ; OMS 841/19.05.2020, la intrarea în intrarea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților.

(b) în sitația în care un elev sau cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic  prezintă simptome sau există suspiciunea că starea de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie.

Au început înscrierile pentru grădiniță!

De luni, 8 iunie, și până la data de 3 iulie, se desfășoară prima etapă a înscrierii la grădiniță.
Pentru înscrierea copiilor la grădinițele din Păulești, Găgeni și Cocoșești părinții vor comunica secretariatului Școlii Gimnaziale ,,Toma T. Socolescu” Comuna Păulești prin e-mail, pe adresa scoala_paulesti@yahoo.com , telefonic sau prin fax la numărul de telefon 0244224301 datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din modulul SIIIR- Înscriere la grădiniță 2020-2021. Actele necesare înscrierii la grădiniță sunt copii ale cărților de identitate pentru părinți și copia certificatului de naștere pentru copil.
Grădinițele din Cocoșești și Găgeni vor funcționa în anul 2020-2021 cu câte o grupă combinată.
Grădinița din Păulești va funcționa cu două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit.

Este posibil ca imaginea să conţină: text

De mâine, 2 iunie 2020, elevii din clasa a VIII-a revin la școală

În perioada 2-12 iunie 2020 se va desfășura pregătirea elevilor din clasa a VIII-a pentru Evaluarea Națională.
La Școala Gimnazială ,,Vlad Mușatescu” Găgeni programul începe la ora 8:30 cu pregătirea la Limba Română, iar de la ora 9:30 se va desfășura pregătirea la Matematică.
La Școala Gimnazială ,,Toma T. Socolescu” Comuna Păulești elevii clasei a VIII-a au fost împărțiți în trei grupe pentru perioada de pregătire. În conformitate cu art 14 (p) din OMEC 4267/19.05.2020- în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic; Ca urmare, prima grupă va începe activitatea la 8:20 cu pregătirea la Limba Română (8:20-9:10). Între 9:10-9:20 va fi pauză. Între 9:20-10:10 se va desfășura pregătirea la Matematică. Grupa a doua va începe activitatea la 9:30 cu pregătirea la Limba Română (9:30-10:20). Pauza va avea loc între 10:20-10:30, iar pregătirea la Matematică se va desfășura între 10:30 și 11:20. Grupa a 3-a va începe activitatea cu Limba Română (10:40-11:30). Pauza- 11:30-11:40. Matematica- 11:40-12:30.
Elevii vor sosi la școală cu 10 minute înainte de perioada de pregătire. La intrarea în școală li se va măsura temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3º C) de un cadru medical, vor primi o mască pe care o vor purta în cele două ore de pregătire iar apoi vor fi conduși spre sala de clasă de un cadru didactic . La sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.
În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie
La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.
Pe toată perioada desfășurării pregătirii pentru Evaluarea Națională se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire/ candidați.
Întrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.
Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun.

Navigare în articole