Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești

Sat Păulești, Calea Unirii, nr 182

Archive for the month “martie, 2018”

Elevii şi preşcolarii au intrat în vacanţa de primăvară.

Elevii şi preşcolarii au intrat vineri, după finalizarea Săptămânii Altfel, în vacanţa de primăvară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Elevii se vor întoarce la cursuri pe data de 11 aprilie, care pică într-o zi de miercuri.

Următoarea vacanţă, cea de vară, este programată între 16 iunie şi 9 septembrie.

Pentru elevii din clasa a VIII-a, anul școlar se termină în ziua de  8 iunie 2018.

Evaluările naţionale la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 7 – 24 mai.

Luni și marți va avea loc simularea Evaluării Naționale

Prima probă scrisă de la simularea Evaluării Naționale va fi în 5 martie, la Limba și literatura română, iar  în 6 martie va fi proba la Matematică. Rezultatele vor fi anunțate în 16 martie.

Evaluare Națională – Calendar Simulari 2018 – Clasa a VIII-a

5 martie 2018 Simulare – Limba si literatura romana – proba scrisă
6 martie 2018 Simulare – Matematica – proba scrisă
16 martie 2018 Afișarea rezultatelor

 Lista conținuturilor pentru simularea susținută de elevii clasei a VIII-a

Simulare Evaluarea Naţională 2018! Limbă și literatură română-capitole exceptate:

Subiectele de simulare vor respectă programă pentru disciplină Limbă și literatură română, valabilă pentru Evaluarea Națională. Vor fi exceptate de la simulare următoarele conținuturi:

  •  procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria)
  •  trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere
  •  trăsături ale speciilor literare: românul, baladă populară
  •  complemente circumstanțiale și propoziții subordonate circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop, condițională, concesivă, consecutivă)

Simulare Evaluarea Naţională 2018! Matematică –  – capitole exceptate: 

Pentru simularea examenului de Matematică, sunt exceptate următoarele teme din Programă pentru disciplină matematică, valabilă pentru evaluarea națională:

  •  din capitolul Numere reale: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)
  •  capitolul Funcții
  •  din capitolul Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații: ecuații de formă ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a și b diferite de 0.
  •  probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuatiilor și al sistemelor de ecuații
  •  din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan: calculul unor distante în interiorul corpurilor studiate
  •  capitolul Calcularea de arii și volume

Accesul în sălile de simulare a Evaluării Naționale pentru elevii din Păulești și Găgeni este permis până la ora 8 30.

Elevii clasei a VIII-a din Găgeni vor fi aduși la Păulești cu microbuzul școlar în jurul orei 8. Plecarea se face din fața școlii.

Simularea în cele două zile va avea o durată de două ore.

Navigare în articole