Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești

Sat Păulești, Calea Unirii, nr 182

Scurt istoric

Începuturile învăţământului în zona satului Păulești, la fel ca în multe localităţi rurale din Ţările Române datează din timpul Regulamentelor Organice, când, prin articolul 8 din Regulamentul pentru înfiinţarea seminariilor votat de Obşteasca Adunare la 11 aprilie 1834 cântăreţii din biserică erau obligaţi să-i înveţe pe copiii satului “carte şi căntări”şi putem presupune că şi copiii din Păulești au fost instruiţi de preoţii şi cântareţii bisericii. Începuturile școlare în satul Păulești datează din prima jumătate a veacului al XIX-lea, iar momentele de început ale învățământului păuleștean sunt relatate în lucrările „Dicţionar istoric al judeţului Prahova” al lui Apostol Mihai şi „Şcoala Prahoveană, sec. X-XIX” a lui Boncu M. Constantin. Prima atestare documentară a unei școli cu caracter public în Păulești este în anul 1838 când tânărul Dinu sin popa Constantin în vârstă de 22 de ani predă aici.” Mai târziu, în 1841, la școala din Păulești este încadrat ca învățător Costache Manolescu, pentru un număr de 100 de familii ale satului, iar spre sfârșitul secolului al XIX lea elevii satului sunt educați de învățătorul Dumitru Stănescu, care studiase cursurile Școlii Normale din Ploiești.

Școala nu avea un local propriu, învățământul se desfășura de către învățător în curtea casei sale din Păulești, în zona numită “Pe Mal”.

Prima clădire a Școlii din Păulești este ridicată de săteni în anul 1906 pe un teren donat de păuleșteanul Gheorghe Andrei Ghiță, iar un nou corp de clădire este construit la începutul anului școlar 1924-1925.

Un moment foarte important în istoria învățământului din Păulești a fost decizia din 1939 a arhitectului Toma T. Socolescu, primarului onorific al satului, de a începe proiectarea noii școli din Păulești. Piatra de temelie a noului local se pune în 1942, iar construcțiile durează până în anul 1944. Director al școliii era învățătorul Gheorghe Ștefănescu. Construită în stil naţional, şcoala are o faţadă de cărămidă aparentă, cu o arhitectură unică ce-i conferă originalitate şi implicit propria-i identitate în rândul celorlalte instituţii similare.

Școala din Păulești a funcționat de la înființare până în anul 1930 în regim de patru clase, iar după 1930 a trecut la la 7 clase, din care  ciclul primar de patru clase obligatorii și 3 clase pentru ciclul secundar facultativ.

Directori ai școlii la începutul perioadei comuniste au fost Constantin Teodorescu și Vasile Nicolescu, iar în perioada 1956-1979, școala din Păulești a fost condusă de profesorul  de Geografie Iorgu A. Toma. În timpul acestuia, la școala s-au încadrat cadre didactice calificate, a ajutat tinerii profesori la început de carieră, a transformat terenul din fața școlii într-un parc de cireși, a înființat o bază sportivă și un lot școlar agricol. O realizare importantă a fostului director a fost și mărirea spațiului școlar, iar în anul 1968 au fost puse în funcțiune două noi săli de clasă .Din anul 1963 școala din Păulești devine școală generală cu 8 clase.

În perioada 1979- 2004, director coordonator al Școlii din Păulești a fost domnul profesor de Biologie Dincă Dumitru. În 1985 spațiul de învățământ s-a mărit deoarece efectivele de elevi au atins un maxim istoric de 420. S-au construit două săli de clasă și spații administrative.

La Școala din Păulești, procesul instructiv educativ a fost îmbunătățit calitativ prin pregătirea susținută a cadrelor didactice. Munca acestora a creat premisele necesare ca elevii școlii să obțină de-a lungul timpului rezultate bune la olimpiadele școlare la nivel județean și național.

După 1996 a început modernizarea spațiului școlar prin montarea centralelor termice, a tâmplăriei cu geamuri de termopan, reparații la învelitori și alte operații de gospodărire a localurilor existente.

Cadrele didactice având funcția de director Costache Maria (în perioadele 2004-2006 și 2014-2015), Ionescu Maria (între 2006- 2010), Zaharov Nicoleta (între 2010- 2012), Rădulescu Ovidiu (2012-2104 și din ian. 2017 până în prezent)), Stănescu Necula Adrian (2015-ian.2017) au continuat procesul de modernizare a procesului de învățământ și de gospodărire a localului școlii.

Având ca fundament Constituţia României care legiferează că învatamântul este prioritate naţională în tara noastră, Scoala din Păulești care în 2007 a primit numele “Toma .T. Socolescu” este locul în care elevii sunt instruiţi în spiritul deschis şi tolerant al conceptiei europene despre educatie care acordă șanse egale tuturor, promovând spiritul de echipă, dar și încrederea în forțele proprii, în ideea dezvoltării personalității umane într-un climat de siguranță fizică și psihică proprie integrării în societate tuturor copiilor, fără restricții sau amenintări.

  Școala Gimnazială „Toma T. Socolescu” Comuna Păulești funcționează astăzi cu un efectiv de 108 elevi la învățământul primar și 73 de elevi în învățământul gimnazial, iar activitatea didactică se desfășoară într-un schimb, în nouă săli de clasă și un laborator de informatică.

Bibliografie: Ilie Constantin, „Păuleștii din Prahova, Repere monografice, comentarii, amintiri”, Editura Ploiești, Mileniul III, 2012

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: